RotjeKoor festival

RotjeKoor festival is verzet naar

ZATERDAG 9 oktober 2021

(o.v.v. dan geldende coronamaatregelen)

Koren die zich voor RotjeKoor 2020 hadden aangemeld, behouden hun plaats voor 2021 mits door de koren herbevestigd.

Voorbehoud
Het heeft onze voorkeur dat RotjeKoor doorgaat volgens het gebruikelijke concept. Anderhalve meter is op vele plekken voor publiek misschien nog wel te realiseren, maar voor kooruitvoeringen is het veel lastiger. Zeker voor de grote koren of koren die veel met choreografie doen. Veel hangt dus af van wat tegen die tijd überhaupt kan, wat past bij de nieuwe tijdgeest en de mogelijkheden van de koren. Maar ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van locaties en toegezegde financiën spelen een beslissende rol. Het blijft voorlopig dus nog wel even spannend.