ANBI

Wat is ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Het predikaat ANBI wordt door de Belastingdienst toegekend. Vanwege deze erkenning mogen giften als aftrekpost opgevoerd worden bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. RotjeKoor heeft sinds 01-01-2020 de culturele ANBI status, en mag giften zelfs voor 125% opvoeren.

Als je (als ondernemer) een BV hebt, kun je ook zakelijk geven vanuit de BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften. Wanneer een ondernemer (eenmanszaak en VOF) of een BV een gift doet uit zakelijke overwegingen, kan het bedrag van de gift geheel in aftrek worden gebracht als ondernemingskosten.  

Draag je RotjeKoor een warm hart toe en overweeg je het festival financieel te ondersteunen? Stuur dan een bericht naar financien@rotjekoor.nl.