2019

Vanaf 12.00 uur waren er koren te bewonderen op vele plekken in het centrum. Elk koor had twee of drie keer 30 minuten om het beste van zich te laten horen en zien. Op elke hoek kwam de zang je tegemoet, de sfeer in de stad was geweldig! Om 17.40 uur sloten we gezamenlijk af op het Stadspodium (Grotekerkplein) met Rotterdam Zingt. Kijk hier voor een compilatie van RotjeKoor 2019.

Wij danken alle locaties die hun ruimtes gratis of voor een bescheiden bedrag ter beschikking hebben gesteld en op die manier RotjeKoor 2019 mogelijk hebben gemaakt.