Doelstelling

De stichting heeft ten doelstelling:

 1. Het promoten van koorzang en zingen in de breedste zin van het woord door het organiseren van een korenfestival in Rotterdam;
 2. Het benadrukken van het belang van Rotterdam als cultureel en bezienswaardige stad;
 3. Het bieden van een kans aan koren om op diverse podia hun plezier in het zingen te tonen en een zo breed mogelijk publiek van hun passie te laten (mee) genieten.
 4. Het verbinden van mensen. Zingen is een sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen met elkaar verbindt. Heel wat mensen worden aangesproken door zingen om het zo laagdrempelig is: zingen kan iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, status of culturele levensbeschouwing. Zingen is daarmee een uitstekend middel om mensen met elkaar te verbinden en het individualisme in onze gemeenschap te doorbreken.
 5. Het stimuleren van een multicultureel en gevarieerd aanbod aan koren. We streven naar het bereiken van de hele breedte van de koorwereld, over de grenzen van culturen, etnische achtergronden en religies heen. Dat komt tot uiting in de veelheid van soorten koren die we willen bereiken.
 6. Het jaarlijks vergroten en verbreden van de deelname van koren. Wij willen zoveel mogelijk koren bereiken en deze de mogelijkheid bieden om aan het festival mee te doen.
 7. Impulsen bieden en innovatie stimuleren door een gevarieerd kwalitatief aanbod waardoor mensen kunnen leren van elkaar en nieuwe ideeën op kunnen doen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Koren in allerhande genres en culturen te bewegen deel te nemen aan het festival RotjeKoor. Ieder koor is welkom: van gregoriaans koor tot popkoor en van kamerkoor tot vluchtelingenkoor; van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor. Ook koren bestaande uit leden met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn welkom;
 2. Het aanbieden van openbaar toegankelijke, aantrekkelijke locaties in het centrum van Rotterdam ten behoeve van de optredens van de koren;
 3. Het betrekken van podia, musea en andere bedrijven die iets op het gebied van kunst en cultuur betekenen;
 4. Het betrekken van kerkelijk gemeenschappen zodat we religieuze koren een gepaste omgeving kunnen bieden;
 5. Het actief stimuleren van deelnemers en bezoekers om de genoemde locaties te bezoeken door middel van digitale kanalen en andere middelen.

RotjeKoor streeft ernaar om het grootste korenfestival van Nederland te worden. In eerste instantie gaan we uit van 1 dag met de mogelijkheid om bij succes uit te breiden naar 2 dagen. Tijdens het evenement zijn er op meerdere locaties in de Rotterdamse binnenstad optredens van koren in diverse genres, soorten en maten te zien. Er is geen jurybeoordeling. Het festival is laagdrempelig: voor iedereen gratis toegankelijk. Het uitgangspunt bij de keuze voor locaties is dat ze in het gebied tussen de Bibliotheek en Pauluskerk liggen. Op deze manier trachten we een haalbare loopafstand voor het publiek te realiseren.

Het volledige beleidsplan van RotjeKoor kun je hier downloaden: