Organisatie

Stichting RotjeKoor kent een driehoofdig bestuur:
Voorzitter – Barbera van Rossum – Barbera@rotjekoor.nl
Secretaris en programmacoördinator- Ingrid Ravenstein – Info@rotjekoor.nl / Aanmelden@rotjekoor.nl / Ingrid@rotjekoor.nl
Penningmeester – Henk Bestebreur – Financien@rotjekoor.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door gedreven teamleden:
Marcel van Heusden – Marcel@rotjekoor.nl
Remco Franke – Remco@rotjekoor.nl
Ruud Goedkoop – Ruud@rotjekoor.nl


De initiatiefnemers van RotjeKoor hebben veel ervaring opgedaan met het organiseren van kleine tot (meewerken) aan grotere festivals. Zo organiseren zij sinds 2012 een korenfestival voor het goede doel (Voices4live), werken zij sinds 2016 mee aan het tweedaagse festival VOL-koren Middelburg o.a. als programmacoördinator. Er wordt regelmatig samengewerkt met de organisatie van Rotterdam Zingt betreffende promotieacties van dit succesvolle zangevenement. Tevens organiseren zij de optredens van onze eigen koren. Daarnaast is er binnen de groep expertise op het gebied van geluidsondersteuning van koren, sponsorwerving, evenementenorganisatie, kunnen ze bouwen op eigen digitale kennis en vaardigheden, financiële en juridische bekwaamheid, en is marketing en communicatie een onderdeel van dagelijks werk bij de initiatiefnemers. Projectmatig werken zit de initiatiefnemers in het bloed. Zij hebben daarnaast een breed netwerk in en buiten Rotterdam opgebouwd om andere koren te betrekken.