Financiële verslaglegging

Een actueel overzicht van onze financiën kun je aanvragen bij onze penningmeester Henk Bestebreur, via email financien@rotjekoor.nl

Henk kan u ook nader informeren over het zakelijk schenken van een geldbedrag.