Financiële verslaglegging

Een actueel overzicht van onze financiën kun je aanvragen bij onze penningmeester Peter Ruysbroek, via email financien@rotjekoor.nl

Ook kan hij u nader informeren over het zakelijk schenken van een geldbedrag.