Gegevens Stichting

Stichting RotjeKoor
De Stichting RotjeKoor is opgericht op 23 augustus 2018.
Stichting RotjeKoor staat sinds 24 augustus 2018 ingeschreven in het handelsregister.
KvK-nummer 72412577
RSIN nummer 859102178.

Postadres:
Stichting RotjeKoor
Ton Wijkampstraat 18
3069 ZH Rotterdam

Email:
info@rotjekoor.nl

Telefoon:
0624568547

Social Media:
www.rotjekoor.nl
https://www.facebook.com/RotjeKoor

Rekeningnummer
NL61RABO0333736672 ten name van Stichting RotjeKoor Nederland