Beloningsbeleid

Stichting RotjeKoor functioneert met behulp van een werkgroep die uit vrijwilligers is samengesteld. Dit is beschreven in de statuten. Binnen deze werkgroep bestaan diverse verantwoordelijkheden met betrekking tot voorbereiding, facilitering en uitvoeren. Elk lid van de werkgroep heeft zijn/haar eigen expertise en op basis daarvan worden de verantwoordelijkheden verdeeld.  Zowel het bestuur als de werkgroepleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen onkosten aangaande de organisatie van het festival, zoals een vergunningsaanvraag, worden gedeclareerd.