Aanmelden RotjeKoor festival

Koren van 2020 die hun aanmelding herbevestigd hebben, krijgen in 2021 voorrang op deelname. Nieuwe koren komen in eerste instantie op een reservelijst. Laat je hier echter niet door weerhouden, niet geschoten is tenslotte altijd mis. Het kan zomaar gebeuren dat er een plek vrijvalt in het programma waar we net jouw koor of ensemble kunnen plaatsen. En voordeel van een plek op de reservelijst is dat je steeds op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rondom RotjeKoor festival of projecten die vanuit RotjeKoor georganiseerd worden.

Het wel of niet doorgaan van RotjeKoor op 9 oktober en het aantal deelnemende koren hangt af van wat tegen die tijd kan en van wat past bij de nieuwe tijdgeest en maatregelen. Maar ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van locaties en toegezegde financiën spelen een beslissende rol.